2017 - 2018 н.р.

З В І Т

директора  (завідувача)  ДНЗ ,,Котигорошко” с. Губник,
про здійснення діяльності навчального закладу

у 2017-2018 навчальному році перед колективом

та громадськістю

 

    Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних,    загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

     Дошкільний навчальний заклад  «Котигорошко» розташований за адресою: с. Губник, вул. Центральна, 69-а.   Освітній заклад працює за Базовим компонентом дошкільної освіти, який реалізується через Освітню програму для дітей від двох до семи років «Дитина». Заклад розрахований на 2 групи з наповнюваністю 30 дітей. На даний час дошкільний  заклад відвідує 50 дітей віком від 3 до 6 років, які укомплектовані в 2 групи. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Діти в дошкільному навчальному закладі перебувають за  9-ти годинним режимом роботи групи.
    За штатним розписом у дошкільному закладі працює 11 осіб.  З них 4 педагоги, 7 осіб обслуговуючого персоналу. Обслуговуючим персоналом ДНЗ укомплектований не повністю: відсутня медична  сестра.             

 

Управлінська  діяльність

    Керуючись основними положеннями «Національної доктрини розвитку освіти в Україні», Законом України «Про дошкільну освіту», «Положенням про дошкільний навчальний заклад», Базовим компонентом дошкільної освіти  (нова редакція), виконуючи  завдання Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина»» та завдання на 2017-2018 навчальний рік, колектив дошкільного закладу працював над проблемою: «Мовленнєвий розвиток дошкільників за допомогою новітніх технологій».

    З метою ефективного вирішення завдань педагоги відвідували методичні заходи району: школу молодого вихователя, наради, методичні об’єднання, семінари.                  

    З метою  підвищення  професійної компетентності ознайомлювались з  інноваційними  технологіями,  передовим педагогічним досвідом кращих педагогів району.   У закладі проводились відкриті покази різних  видів  роботи  з дітьми: інтегроване заняття з розвитку мовлення, художньої діяльності та зображувальної діяльності на тему «Подорож у казку» з використанням казкотерапії - вихователь Кондратюк Л.П.; інтегроване заняття з пріоритетом мовленнєвих завдань на тему «Жива народна мова»,- вихователь Русіна І.Л.; спортивне свято на тему «Подорож в країну казки» - інструктор з фізичного виховання – Бойко Л.В. На базі освітнього закладу  відбулося районне методичне об’єднання музичних керівників на тему «Музичні пальчикові ігри».

          Протягом   навчального року педагоги використовували інновації у своїй діяльності:  планування освітнього процесу у старшій різновіковій групі за блочно-тематичним принципом (методичний конструктор Н. Гавриш), палички Кюізенера, розвивальне читання за методикою Л. Шелестової  (вихователь Русіна І.Л.); використання коректурних таблиць за методикою Н. Гавриш (вихователі Русіна І.Л., Бойко Л.В.); використання мнемотехніки (Русіна І.Л., Бойко Л.В., Твердола Г.Г.). Педагогами було зібрано теоретичний та практичний матеріал. Виготовлено дидактичні ігри, ілюстраційний та роздатковий матеріал.                            

    При плануванні  навчально - виховного  процесу,  враховувалось   чергування різних видів діяльності. Заняття планувалися з урахуванням розумового і фізичного навантаження. Вихователі значну увагу приділяли вихованню навичок самообслуговування. Проаналізувавши усі переглянуті заходи можна зробити висновок, що  вихователі  здійснюють систематичну та планову освітню роботу.

    Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні. Роботу над соціалізацією дитини дошкільника педагогічний колектив веде, застосовуючи різні форми та методи (заняття, свята, розваги, змагання). Цікавими та змістовними виявились заходи: «Свято осені», «День Святого Миколая», «День матері», на яких діти збагачували досвід спілкування, мали можливість самореалізуватися.

    Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів  з урахуванням індивідуальних можливостей кожного педагога: у поточному році пройшла атестацію вихователь Бойко Л.В., якій було встановлено 11 тарифний розряд. 

          Навчально – матеріальне забезпечення навчального закладу відповідає Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України  «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», затвердженого наказом МОН від 11.09.2002 р.  № 509, типовому переліку обов’язкового обладнання навчально – наочних посібників та іграшок в дошкільному навчальному закладі.

     До складу органів самоуправління дошкільного закладу входять:

батьківський комітет;

загальні збори батьків та членів трудового колективу.

    У поточному році вирішувались такі питання:

прийняття угоди з СЗШ І-ІІІ ст. с Губник;

створення і поповнення розвивального середовища в дошкільному закладі.

    Адміністрацією закладу,  педагогічним та батьківським  колективами проводиться систематична робота  щодо  поповнення  матеріально-технічної бази ДНЗ.    


Техніка безпеки

    Згідно з ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя, через створення умов безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця робота ведеться в таких напрямках:

створення умов для безпечного перебування дітей в закладі;

організація догляду за дітьми;

робота з колективом по ОП,ТБ, ОБЖД;

робота з батьками.

    За період роботи ДНЗ у 2017-2018 н.р., нещасних випадків з дітьми під час освітньо – виховної роботи і робітниками на робочому місці не відбувалося, але один вихованець отримав мікротавму.

    Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно – оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання. Адміністрація закладу організовувала відповідні умови для праці та освітньо – виховної діяльності членів трудового колективу.

   При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

    Кожен робітник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на ігровому майданчику.
          Регулярно виховате
лями проводяться бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом. Проводяться «Тижні безпеки дитини», заняття з надзвичайних ситуацій.

Організація харчування дітей

    Харчування дітей в закладі освіти у 2017-2018 навчальному році здійснювалось з вересня до грудня 2017 року на суму 20,00 грн., з січня до травня 2018 року на суму 30 грн., за  примірним меню, яке погоджено в держпродспоживслужбі у Гайсинському районі. Проте натуральні норми протягом року виконувались не в повному обсязі. Виконання норм харчування за І квартал 2018 року становить 65,9%.  Пов’язано це перш за все з цінами на продукти  харчування. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму дня.  Адміністрацією закладу протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі.  Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами.  У навчальному закладі харчуються діти пільгових категорій:

-         10 дітей з багатодітних сімей, які сплачують за харчування 50%;

-         3 дітей учасників АТО, які сплачують за харчування 50 %;

-         2 дітей малозабезпеченої сім’ї, які звільнені від сплати за харчування на 100%.

 

Робота по зміцненню матеріально - технічної бази ДНЗ

    Будівля дошкільного  навчального закладу ,,Котигорошко” знаходиться у належному стані.  Щороку проводиться поточний ремонт усіх кімнат та фасаду. Харчоблок забезпечений необхідним технологічним  обладнанням. Територія закладу має огорожу по всьому периметру. Навчальний заклад знаходиться на балансі управління освіти, фізичної культури та спорту Гайсинської РДА, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує районний бюджет. Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.

 

За кошти районного бюджету:

·        здійснено співфінансування проекту ,, Здорова дитина – щаслива родина – успішна і сильна країна!”, як переможцю Чотирнадцятого обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад на суму 50 000 грн.

·        здійснено співфінансування проекту ,,Кличе стежечка в’юнка в світ казковий малюка!”, як переможцю Другого районного конкурсу проектів розвитку територіальних громад на суму 20 000 грн.

·        здійснено утеплення стелі закладу пінополіуретаном на суму 99 450 грн.;

·        для старшої різновікової групи придбано  4 дитячих шестигранних столики на суму 1 000 грн.;

·        для молодшої групи придбано  20 дитячих стільчиків на суму 4820 грн.;

·        для педагогів придбано стіл письмовий на суму 675 грн., та стільці офісні на суму 3780 грн.

·        для укомплектування спальної кімнати придбано 10 двоярусних ліжечок на суму 22 000 грн.;

·        для укомплектування харчоблоку придбано посуд на суму 2600 грн.;

·        для ремонту закладу: фарбу емальову, фарбу водоемульсійну, цемент на суму 4695 грн.

 

За кошти бюджету сільської ради:

·        здійснено співфінансування проекту ,, Здорова дитина – щаслива родина – успішна і сильна країна!”, як переможцю Чотирнадцятого обласного конкурсу проектів розвитку територіальних громад на суму 50 000 грн.

·        здійснено співфінансування проекту ,,Кличе стежечка в’юнка в світ казковий малюка!”, як переможцю Другого районного конкурсу проектів розвитку територіальних громад на суму 15000 грн.

·        здійснено передплату періодичних видань загальною вартістю 2660 грн.

·        придбано драбину алюмінієву вартістю 3800 грн.

·        придбано щебінь, відсів та цемент для облаштування тротуарних доріжок на території закладу загальною вартістю 4500 грн;

 

За рахунок благодійної допомоги:

ФГ ,,Хліб-Агро”:

·        придбано 50 чашок скляних на суму 1000 грн.;

·        оплачено роботи по укладанню тротуарної плитки на суму 16000 грн.;

·        надано транспортні засоби для перевезення будівельних матеріалів для укладання тротуарної плитки на території закладу, завезення землі під час облаштування клумб, розчистки території дитячого майданчика від снігу, завезення піску на спортивно-ігровий майданчик на суму 3000 грн.;

·        здійснено ремонт системи водопостачання на суму 500 грн.

 

ПП ,,Петерсен агро”:

·        здійснено співфінансування проекту ,,Кличе стежечка в’юнка в світ казковий малюка!”, як переможцю Другого районного конкурсу проектів розвитку територіальних громад на суму 5000 грн.

·        проведено монтаж обладнання для виконання робіт по утепленню стелі закладу пінополіуретаном на суму 800 грн;

·        здійснено ремонт системи водопостачання на суму 500 грн.

 

ФГ ,,Роната-оберіг”:

·        здійснено співфінансування проекту ,,Кличе стежечка в’юнка в світ казковий малюка!”, як переможцю Другого районного конкурсу проектів розвитку територіальних громад на суму 2000 грн.

·        придбано 30 банок скляних на суму 350 грн.

    Адміністрація та колектив закладу висловлює щиру подяку всім батькам, Губницькій сільській раді, спонсорам та управлінню освіти, фізичної культури та спорту Гайсинської райдержадміністрації за активну участь в житті закладу.

Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю.