2016 - 2017 н.р.

 З В І Т

директора  (завідувача)  дошкільного навчального закладу ,,Котигорошко” с. Губник,
Кисіль  Альбіни Анатоліївни про здійснення діяльності навчального закладу у 2016-2017
навчальному році перед колективом,
батьками та громадськістю

    Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних,    загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю».

    Дошкільний навчальний заклад  «Котигорошко» розташований за адресою: с. Губник , вул . Центральна, 69-а,  розрахований на 2 групи з наповнюваністю 30 дітей. На даний час дошкільний  заклад   відвідує  50 дітей віком від 3 до 6 років, які укомплектовані в 2 групи. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. Діти в дошкільному навчальному закладі перебувають за  9 -годинним режимом роботи групи.
    В  дошкільному закладі  працює  12 співробітників, 4 з них педагогічні працівники , 7 осіб - обслуговуючий та технічний персона
л.

    Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України: Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», «Положення про дошкільний навчальний заклад», Базового компоненту дошкільної освіти, Закону України «Про охорону праці», Закону України «Про цівільну оборону», Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про відпустки», Закону України «Про мови», освітньої програми  «Дитина», а також, відповідно власного Статуту та річного плану роботи.

    Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. 

    Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту ; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні. Роботу над соціалізацією дитини дошкільника педагогічний колектив веде, застосовуючи різні форми та методи (заняття, свята, участь у конкурсах, змагання). Цікавими та змістовними виявились заходи: «Свято осені», «День Святого Миколая», концерт до Міжнародного дня захисту дітей, до свята матері, на яких діти збагачували досвід спілкування, мали можливість самореалізуватися.

     Навчально – матеріальне забезпечення навчального закладу відповідає Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України  «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», затвердженого наказом МОН від 11.09.2002р.  № 509, типовому переліку обов’язкового обладнання навчально – наочних посібників та іграшок в дошкільному навчальному закладі.

     Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного росту педагогів  з урахуванням індивідуальних можливостей кожного педагога: у поточному році пройшли курси  підвищення кваліфікації два педагоги: Кондратюк Л.П., та Бойко Л.В.  В групах створені необхідні умови для якісної організації життєдіяльності дітей. Предметно - ігрове  середовище сприяє всебічному розвитку вихованців та відповідає вимогам програми.

    Медичне обслуговування дошкільного закладу здійснюється органом охорони здоров’я на безоплатній основі. Працівники Губницької АЗПСМ проводять обов’язкові огляди, контроль за станом здоров’я вихованців, за дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

     Будівля знаходиться у належному стані.  Щороку проводиться поточний ремонт усіх кімнат та фасаду. Харчоблок забезпечений необхідним технологічним  обладнанням.

     Територія закладу має огорожу не по всьому периметру, частина якої потребує фарбування.

 

Управлінська  діяльність

     До складу органів самоуправління дошкільного закладу входять:

-         батьківський комітет;

-         профспілковий комітет;

-         загальні збори батьків та членів трудового колективу.

     У поточному році вирішувались такі питання:

-         прийняття угоди з СЗШ І-ІІІ ст. с Губник;

-         створення і поповнення розвивального середовища в дошкільному закладі.

В закладі створена база даних  дітей по селу  від  3 до 6 років.  Розроблені заходи залучення дітей до занять, свят та розваг  у дошкільному закладі. Так станом на кінець 2016-2017 навчального року в селі Губник всього 78 дітей від 3 до 6 років , із них відвідують заклад   -  50 дітей.
 
   Цьому сприяє впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес, забезпечення педагогічного колективу новою методичною літературою, періодичними підписними виданням, сучасним дидактичним матеріалом.
  
 Слід відмітити, що протягом  2016-2017 навчального  року  педагоги  закладу  регулярно відвідували  всі заходи, які були організовані районним управлінням освіти.  Вихователі будують  свою  роботу з урахуванням  поставлених  на рік  завдань,  сучасних вимог в навчанні  та вихованні.
      Моніторинг знань, умінь і навичок  дітей  здійснений за кваліметричним підходом до оцінки розвитку дитини показав,  що навчально – виховна робота протягом року велась на достатньому рівні.

     Адміністрацією закладу,  педагогічним та батьківським  колективами проводиться систематична робота  щодо  поповнення  матеріально-технічної бази ДНЗ.    


Техніка безпеки

     Згідно з ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя, через створення умов безпечного нешкідливого утримання дітей. Ця робота ведеться в таких напрямках:

-         створення умов для безпечного перебування дітей в закладі;

-         організація догляду за дітьми;

-         робота з колективом по ОП,ТБ, ОБЖД;

-         робота з батьками.

     За період роботи ДНЗ у 2016-2017 н.р., нещасних випадків з дітьми під час освітньо – виховної роботи і робітниками на робочому місці не відбувалося.

Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно – оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання. Адміністрація закладу організовувала нормальні умови для праці та освітньо – виховної діяльності членів трудового колективу.

      При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму.

      Кожен робітник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників під час перебування в дошкільному закладі .
      Регулярно виховате
лями проводяться бесіди з батьками з попередження дитячого травматизму. Видаються відповідні накази, проводяться інструктажі з персоналом. Проводяться « Тижні безпеки дитини», заняття з надзвичайних ситуацій, ведеться постійна робота з дітьми за такими темами:
 «Пожежна безпека», «Один вдома», «Стихійні явища», «Хто такий незнайомець» і т.і.

 

Харчування

    Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2016-2017 навчальному році здійснювалось на суму 20,00 грн., за  примірним меню, яке погоджено в держпродспоживслужбі у Гайсинському районі. Проте натуральні норми протягом року виконувались не в повному обсязі. Пов’язано це перш за все з цінами на продукти  харчування. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму дня.  З боку директора (завідувача) протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі.  Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами.  У навчальному закладі харчуються діти пільгових категорій:

-         9 дітей з багатодітних сімей, які сплачують за харчування 50%;

-         3 дітей учасників АТО, які сплачують за харчування 50 %;

-         2 дітей малозапеспеченої сім’ї, які звільнені від сплати за харчування на 100%;

-         1 дитина одинокої матері, яка сплачує за харчування – 25%.

 

Робота по зміцненню матеріально - технічної бази ДНЗ

     Будівля дошкільного  навчального закладу ,,Котигорошко” знаходиться у належному стані.  Щороку проводиться поточний ремонт усіх кімнат та фасаду. Харчоблок забезпечений необхідним технологічним  обладнанням.

Територія закладу має огорожу по всьому периметру, частина якої потребує фарбування. Навчальний заклад знаходиться на балансі управління освіти, фізичної культури та спорту Гайсинської РДА, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує районний бюджет. Завдання адміністрації полягає у оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, так як на вирішення  його потрібні кошти. Дякуючи голові Гайсинської РДА Уткіну В.А., начальнику управління освіти, фізичної культури та спорту Шрамко В.М., у 2016-2017 н.р., значно покращилася матеріально-технічна база.

За кошти районного бюджету:

     Для покращення матеріально-технічної бази придбано: пральну машину-автомат, телевізор, ноутбук, електром’ясорубку, праску;

для укомплектування груп придбано:магнітну дошку, 4 мольберти, 6 ігрових осередків (магазин, лікарня, перукарня, кухня, куточок природи, куточок самостійної –художньої діяльності), дитяча стінка для іграшок, м’який куточок, фізкультурне обладнання;

для педагогічних працівників – канцтовари;

для ремонту закладу: фарбу емальову, фарбу водоемульсійні.

За кошти бюджету сільської ради:

     Здійснено буріння свердловини та забезпечення ДНЗ «Котигорошко» питною водою.

За рахунок благодійної допомоги:

-         від ФГ ,,Хліб-Агро”  придбано: 40 літрів олії, стінку шведську, мати, для ремонту комори - двері металеві, цемент-10 м., шпаклівку стартову-3 м., сітку малярну -5 м., фарбу емальову-8 б.;

-         від ФГ ,,Роната-оберіг” придбано: 50 кг борошна, брошюратор, здійснено підписку на журналу «Вихователь-методист»;

-         від ПП «Петерсен агро» придбано кільця колодязні для облаштування скважини;

-         від Цегельного заводу надано 1000  шт., цегли для ремонту комори;

-         для забезпечення харчоблоку  Войтенко Г.М., придбано чайники емальовані у кількості 2 шт.

-         Кузьменком Сергієм Михайловичем придбано 1 каструлю емальовану,

-         Кузьменком Миколою Івановичем придбано 1 каструлю емальовану, 1чайник емальований.

За рахунок коштів працівників ДНЗ:

придбано: Wі-Fі роутер, скриньку поштову, канцтовари, лист оцинкований, рамку для української символіки,  замок внутрішній, лакове покриття, здійснено транспортні перевезення. Вихователями  придбано дидактичні ігри,  виготовлялись атрибути  до ігор, настільно – друковані ігри,  оновлювались  ігрові осередки сюжетно-рольовими іграми. Але є нащо звернути увагу 2017-2018  н. р.:

-         матеріально-технічна база потребує поповнення посібників  та іграшок відповідно до типового переліку обов’язкового обладнання;

-         необхідно провести утеплення стелі та здійснити частковий ремонт даху;

-         замінити електрокотел.

     З метою покращення стану ігрового майданчика ДНЗ ,,Котигорошко” прийняв участь у 14 обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад з проектом ,,Здорова дитина - щаслива родина – успішна і сильна країна!”

     З метою створення  безпечних та комфортних умов пересування для дітей та вихователів територією ДНЗ «Котигорошко» села Губник та покриття доріжок тротуарною плиткою заклад прийняв участь у другому районному конкурсі проектів розвитку територіальних громад з проектом ,,Кличе стежечка в’юнка в світ казковий малюка. Колектив закладу сподівається на перемогу в конкурсах проектів та вдалу реалізацію запланованих заходів до кінця 2017 року.